Полезно


Масло или лак ?

Въпросът за избора между масло или лак като завършек за паркета и други дървени подове със сигурност е един от най-често задаваните.


     Маслото се използва като завършващ продукт вече толкова много години, че във времето е доказало своите качества  – придава приятно на допир усещане, подчертава естествената красота на дървото, също така има отблъскващи мръсотията свойства . Тъй като е  дълбоко проникващ продукт – дървесината се импрегнира в дълбочина. По този начин дървената повърхност е защитена, без да губи естественото усещане на истинско дърво. Почистването и поддръжката на омаслени дървени подове се извършва с помощта на специално създадени за целта сапуни и масла. Те нежно почистват и в същото време подхранват омасления под. При правилна поддръжка на Вашия омаслен под, правилните продукти за грижа и почистване на практика дават възможност за неограничен срок на годност на Вашия омаслен под. Първоначалната грижа и поддръжка са от изключителна важност – трябва да се почиства внимателно и редовно. След 1-2 третирания, необходимостта и обхвата на грижите намаляват значително.

         За разлика от маслото, лакът създава защитен филм върху дървената повърхност.  При допир усещате хладна и гладка повърхност. Лакираните дървени подове се нуждаят от по-малко грижи, (в сравнение с омаслените), особено в началото  не се нуждаят от почти никаква специална грижа и поддръжка. Все пак, когато повърхността е износена, подът трябва да се изцикли/изшлайфа и да се нанесе нов лаков завършек. Затова, особено при стари и/или състарени настилки и специфични цветове,  Ви препоръчваме да изберете омаслена версия.

 


Масло:

 •          прониква в  дълбочина
 •          създава приятно на допир естествено усещане
 •          изисква повече грижа и поддръжка (особено първоначално)
 •          лесно реновиране (ако е необходимо)

Лак:

 •          създава повърхностен защитен слой – има риск от надраскване
 •          създава усещане  за гладка и „хладна“ повърхност
 •          изисква по-малко грижи
 •          комплексно реновиране


Съвместимост при различните грундове, лакове масла и други завършващи продукти

В следните приложения Ви предоставяме полезна информация за съвместимостта при различните грундове, лакове масла и други завършващи продукти. Таблиците са изготвени от техническите отдели на съответния Производител и са съобразени с характеристиките и предписания за употреба на всеки продукт.

Категории износоустойчивост при лакове и масла STAUF
В следните приложения Ви предоставяме полезна информация за различните категории износоустойчивост при лакове и масла STAUF.*

*Таблиците са изготвени от техническите отдели на съответния Производител и са съобразени с характеристиките и предписания за употреба на всеки продукт.

Лепила на дисперсна основа

Готови за употреба лепила на дисперсна основа
Като готови за употреба, лепилата на дисперсна основа съдържат смола, дисперсирана във вода – основен свързващ агент: твърдите частици на смолата са много фино разпределени във водата. Лепилата на дисперсна основа се отличават с изключиелна здравина, сравнима с тази на двукомпонентните системи полиретанови лепила за паркет. Здравината не се достига докато водата е в съприкосновение с материала или с въздуха. Поради тази причина при употреба на лепила на дисперсна основа основно изискване е основата да има добра абсорбивност, така че да може да отнеме част от водното съдържание в лепилото. По време на процеса на съхнене, синтетничните частици смола се свързват помежду си, като образуват твърд филм лепило. Водното съдържание в лепилата причинява т.нар. „раздуване“ на паркета (особено при някои видове дървесина, по-податливи на „раздуване“ – бук , явор, ясен ), дисперсните лепила имат нисък капацитет на преодоляване на „кухините“. Ето защо дисперсните лепила се препоръчват за употреба само за залепяне на малоформатни паркетни ламели. Дисперсните лепила не съдържат разтворители и не подлежат на специално обозначително етикетиране – те са пример за безопасен за употреба продукт, както за монтажистите, така и за крайния потребител.


Дисперсни лепила
Прахообразни лепила на дисперсна основа
Прахообразните лепила на дисперсна основа се състоят от водно-емулгирани прахообразни смоли, пълнители, калциево-сулфатни хидрати и/или цимент, също и добавки. Тези лепила са смесени с вода. Водата се свързва с компонентите на лепилото, в следствие на протичащи химически реакции. В резултат, значително по-малко количество водно съдържание се освобождава в околната среда, процесът на полагане се ускорява. В сравнение с конвенционалните лепила на дисперсна основа, прахообразните такива водят до значително по-малко „раздуване“ на дървесината и могат да се използват дори при слабо абсорбиращи основи. Поради сравнително краткото отворено време е препоръчително предварително да подготвите добре площта за инсталация.


Лепила на основата на разтворители

При лепилата на основата на разтворители, основните свързващи агенти, т.е. слепващи вещества, са предварително разтворени в специални разтворители. Преходът от течно състояние до постигане на крайна твърдост на лепилото се осъществява чрез изпаряване или дифузия на разтворителите.. В тази група лепила, свързващите агенти са най-вече смоли и каучук. Благодарение на много добрите си слепващи свойства, лепилата на основата на разторители са подходящи за почти всякакви видове паркет, включително и за екзотични дървесини. Все пак, не бива да се пренебрегва грижата за здравето и околната среда – моля, имайте предвид, че при употребата на лепила на основата на разтворители между 60 и 90 % са летливи частици, които се излъчват в околната среда. Поради тази причина, също и заради високата им запалимост, препоръчваме замяна на употребата на лепила на основата на разтворители с такива без разтворители (където е възможноРеакции на смолите при различните видове лепила


Смоли - реакция

 • Реакции на смолите при лепила на полиуретанова основа (PU)

По принцип, лепилата на полиуретанова основа не съдържат компоненти, които да причиняват „раздуване“ на паркета. Вариантите на 2-компонентна система лепила на полиуретанова основа се отличават с постепенно втвърдяване на лепилото, в реултат на протичащите химични реакции между компонентите – този процес започва веднага след смесването им.. Логично, тези лепила имат и по-кратко отворено време, ето защо е е наложителна предварителна цялостна подготовка преди започване на работа. Важно е да се спазва предписаното съотношение на смесване, за да се избегнат дефекти. Двукомпонентите полиуретанови лепила са подходящи за универсални апликации на паркет, втвърдяват се без свиване в деформируеми твърдо-еластични състояния. Особено подходящи са за здраво и надеждно лепене на чувствителни на напрежение, или на влага дървесни видове, като например бук, явор и екзотични дървесини. Готовите за употреба еднокомпонентни полиуретанови лепила могат също да се използват без проблем. Те се втвърдяват в резултат на протичащите химични рекации между компонентите на лепилото с влагата в околната среда. Ето защо „поведението“ на лепилото по време на полагане е тясно свързано със съдържанието на вода или влага в основата и/или в дървесината, също и от климатичните условия в помещението. В зависимост от тяхното класифициране, полиуретановите лепила са еластични или проявяват напречна еластичност след втвърдяване и гарантират много добро освобождаване/усвояване на напрежението между паркета и пода.

 • Реакции на смолите при лепила на основата на силано-модифицирани полимери (SMP)

Продуктите на основата на силано-модифицирани полимери не подлежат на специално обозначително етикетиране. SMP-лепилата могат да бъдат използвани върху различни основи без грундиране. Те образуват еластично вещество, не съдържат силикони и/или разтворители, с много ниско съдържание на емисии, почти без мирис, веднъж положено, и изключително лесно за нанасяне. Благодарение на съдържащите се полимери с висока еластичност, лепилата на основата на силано-модифицирани полимери предлагат ефективна защита на основата срещу естественото „раздуване“ на дървесината.

 • Реакции на смолите при епоксидните лепила за паркет има само при двукомпонентните системи

Характеризират се с минимално свиване по време на втвърдяването, изключително добро слепване към почти всички повърхности. В известен смисъл, по технически характеристики, епоксидните лепила са подобни на двукомпонентните системи полиуретанови лепила, техническата информация за лепилата на полиуретанова основа се отнася също и за епоксидните лепила. Те не съдържат съставки, които да причинят „раздуване“ на паркета. Все пак, имайте предвид, че обикновено съдържат опасни вещества, които изискват съответните професионални предпазни мерки за безопасност.Реакции на смолите при лепила на основата на епоксидни смоли.

 • Реакции на смолите при лепила на основата на сиилан-полиуретан (SPU)

Този вид лепила съчетава предимствата на полиуретана – неговата универсалност, с тези на силана и неговото „омрежване“ на молекулярните нишки. След втвърдяване, SPU-лепилата имат балансирани механични качества, съчетавайки здравина и еластичност. Друго предимство е изключително лесното им полагане. Благодарение на силановия химически състав, тези лепила създават здрава свръзка сосновата – по този начин постигат изключително добро слепване с всякакви основи, без употребата на грунд. SPU-лепилата за паркет са одобрени като пълноценни заместители на лепилата на основата на разтворители, не само позволяват по-чист монтаж , но и намаляват емисиите на парникови газове в атмосферата.